besenyo51

Featured

Emlékezés az I. világháború hőseire

IMG 1315Tisztelt búzásbesenyőiek!!!

A mai napon úgy gondolom, hogy nemcsak az aradi 13 vértanúról kell megemlékeznünk, hanem ildomos fejet hajtanunk Búzásbesenyő azon férfiai előtt, akik vérüket áldozták Európa harcmezein. Pontosan 100 éve, 1914 július 28-án tört ki az I. világháború, vagy ahogy sokan emlegetik, a „Nagy Háború." Kitört egy háború, melyhez hasonlót a világ még nem látott s nem tapasztalt, mely egyetlen célja nem az összetartás hanem a széthúzás volt, az, hogy ki legyen Európa ura és ki birtokolja a legnagyobb hatalmat. Búzásbesenyő az Osztrák-Magyar Monarchia egy kis, csendes települése volt egy évszázaddal ezelőtt, mindenkinek megvolt a saját kis élete és végezte mindennapi áldozatos munkáját. Mégis egy távoli országban történt események hatással voltak őseink életére, gyökeresen és legtöbbször szomorú végkimenetellel változtatták további sorsukat.

Featured

Első szentmise az Idősek Otthonában

IMG 1310

A 2014-ben felszentelt Búzásbesenyői Idősek Otthonában 2014. okt. 1-én, az idősek világnapján tartottuk az első szentmisét. Az otthon még várja az időseket, hisz egyelőre négy személy a bentlakója. A szentmisére több a faluban élő idős ember is eljött. Igazi felemelő ünnep volt, és méltó nyitánya hasonló szentmiséknek. Ezután a szerda esti szentmiséket az intézet foglalkoztató termében tarjuk, ahova szeretettel várjuk a falubeli híveket is.

Képgaléria 

Featured

Jakab Antal püspök emlékét ünnepelte Búzásbesenyő

buzasbesenyo 2014 009Dr. Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le és hurcolta el a kommunista államhatalom. A későbbi gyulafehérvári püspök 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia megsemmisítő börtöneiben. Az igazságtalan és kíméletlen fogságból 12 év, 7 hónap és 23 nap elteltével, az 1964-es általános amnesztia eredményeképpen, 1964. április 16-án – éppen ötven évvel ezelőtt – szabadult és tért vissza szülőfalujába, Kilyénfalvára. Papi szolgálatát kétévnyi várakozás után folytathatta Búzásbesenyőn, ahol beírta magát a falu történetébe. Emlékét azóta is egyedülálló módon őrzik a búzásbesenyőiek: ők voltak az elsők az egyházmegyében, akik Jakab Antalnak szobrot állítottak, legutóbb pedig a börtönből való szabadulásának ötvenedik évfordulója alkalmából szerveztek nagyszabású emlékünnepséget.

A búzásbesenyői római katolikus egyházközség, a Kerelőszentpáli Polgármesteri Hivatal, a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola és a Jakab Antal Keresztény Kör szervezésében április 27-én, az Irgalmasság vasárnapján (Fehérvasárnap) tartott, egész falut megmozdító ünnepségsorozat szentmisével kezdődött, amelyet Vencser László mutatott be ifj. Czikó László helyi plébánossal és Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperessel együtt. Szentbeszédében Vencser László rámutatott: a jeruzsálemi és a búzásbesenyői egyházközség között az a hasonlóság, hogy tagjaik kitartottak és kitartanak ma is az apostolok tanításában, összegyűlnek ma is egy szívvel-lélekkel a templomban és dicsőítik Istent. Jakab Antalra többek között így emlékezett: „Köszönjük meg őt Istennek, és kérjük, járjon közben értünk, hogy Tamás apostollal és ővele együtt mi is felkiáltsunk: Én Uram és én Istenem!"

Featured

Emlékezés Jakab Antal püspökre

buzasbesenyo 2014 011Dr. Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le és hurcolta el a kommunista államhatalom. A későbbi gyulafehérvári püspök 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia megsemmisítő börtöneiben. Az 1964-es általános amnesztia eredményeképpen 12 év, 7 hónap és 23 nap elteltével, 1964. április 16-án szabadult és tért vissza szülőfalujába, Kilyénfalvára. Papi szolgálatát másfél évnyi várakozás után folytathatta Kerelőszentpálon és Búzásbesenyőn, ahol beírta magát falunk történetébe.
Április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján a búzásbesenyői katolikus hívek és a falu egész közössége néhai szeretett plébánosuk, később püspökük börtönből való szabadulásának 50. évfordulójára emlékeztek.

Featured

Elkészült a korszerű búzásbesenyői idősotthon

elkesz 1Másfél év alatt készült el a Kerelőszentpál községhez tartozó Búzásbesenyőben az uniós alapokból felépített korszerű idősotthon, amely tizenhat nyugdíjas személy befogadására alkalmas. Az intézményt, amely várhatóan a nyáron nyitja meg kapuit, a Gyulafehérvári Caritas a kerelőszentpáli önkormányzat támogatásával fogja működtetni.

A beruházást az tette indokolttá, hogy a környéken nincsen idősotthon, és sok a nyugdíjas, akik egyedül élnek, esetenként gyerekeik külföldre költöztek. A projekt egy rendkívül gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően valósult meg a kerelőszentpáli önkormányzat, a búzásbesenyői református egyházközség – amely biztosította az építkezéshez szükséges telket, valamint a Gyulafehérvári Caritas révén, amely működtetni fogja az intézményt. Simon István, a község polgármestere elmondta, az önkormányzat uniós támogatást nyert egy korszerű idősotthon felépítésére. A projekt összértéke 935 ezer euró (héa nélkül), ebből az önkormányzatra kétszázalékos önrész, valamint a közművesítéssel járó költségek fedezése hárult. Ugyanakkor a projekt készítésekor a község felvállalta, hogy az otthon működtetésével járó költségek egy részét is fedezi.

Featured

II. adventi kórustalálkozó Búzásbesenyőben

Örvendetes dolognak tartom, hogy egyre többen fedezik fel a kóruséneklés közösségformáló, közösségerősítő szerepét és szépségét. Erre a felismerésre szükség van akkor, amikor egy falu, egy község lakossága elhatározza, hogy helyi szinten egy ünnepet, egy eseményt emlékezetessé fog tenni. Erre gondolhattak a búzásbesenyőiek is, akik az idén második alkalommal szervezték meg adventi kórustalálkozójukat. Hogy ez létrejöhessen, ahhoz természetesen egy helyi kórus sikeres és eredményes tevékenysége kellett, és ilyen is van a községben, hiszen a fiatal, tehetséges zenetanár, Szakács Zoltán létrehozta a buzásbesenyői és kerelőszentpáli Gaudete vegyes kart. A református és a római katolikus egyház vezetői és hívei is lelkesen az ügy mellé álltak. Tavaly a református, az idén a katolikus templom volt a találkozó színhelye, de a helyi önkormányzat is, a polgármesterrel az élen támogatta a rendezvényt. December 14-én, szombaton délután a jó akusztikájú, tágas katolikus templom padsorai megtel-hettek dalosokkal és a helyi hallgatósággal.

Featured

Az orgonaszentelés vetítési ideje

A búzásbesenyői orgonaszentelés a következő időpontokban kerül a VÉSZI TV műsorába:

  • dec 21 szombat 19 óra 20 perc
  • dec 22 vasárnap 16 óra 20 perc
  • dec 23 hétfő 21 óra 20 perc
Featured

Cseperedő foglalkozások Búzásbesenyőn

Búzásbesenyőben a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont 2012 áprilisa óta van jelen. Tevékenységeinknek az óvoda épülete ad helyet.

Csoportfoglalkozásaink célja a 0-3 év közötti kisgyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. Mindez eszközhasználattal egybekötött játékos fejlesztést jelent, mondókák, gyermekdalok, népdalok kíséretében.

Heti rendszerességgel tartunk csoporttevékenységet. A 2-6 hónap közötti csecsemőknek babamasszázst kínálunk. A nagyobbaknak mozgás- és képességfejlesztő csoportfoglalkozást nyújtunk. Ennek keretében együtt énekelünk, mondókázunk, a gyerekeknek akadálypályát építünk, ezen másznak, bukfenceznek, ugrálnak. Jó lehetőség, hogy hasonló korú pajtásokkal együtt játszanak, mégpedig közösségben. Ez kitűnő tapasztalatszerzési lehetőség is a közösségi életről, amely segíti a gyerekeket az óvodába való beilleszkedésben (szocializációban) is.

Featured

Adventi Családnap Búzásbesenyőben!

2013. december 8-án, vasárnap az adventi gyertyák második lángja égett minden család otthonában. A búzásbesenyői templomokban pedig újból szeretettel hívták a családokat a helyi iskolába családnapra, melyet a gyulafehérvári Caritas munkatársai szerveztek.

A gyerekek izgatottan várták a bejáratnál a szülőket és kellő módon elirányították. Néhányan közülük már hamarabb az iskolába siettek, hisz tudták, hogy adventben ők készültek a szülőknek meglepetéssel.

Featured

Második Adventi Kórustalálkozó

Bis orat, qui bene cantat!
(Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.)
Szent Ágoston

 

Második alkalommal jöttek össze Búzásbesenyőbe kórusok, az adventi kórustalálkozóra. Ebben az évben - örvendetes módón -, a katolikus templom adott helyet a rendezvénynek. A megjelent kórusokat és karnagyaikat valamint a résztvevőket Simon Levente tiszteletes és ifj. Czikó László plébános köszöntötték „lelki bemelegítővel". Simon István polgármester következett, aki szívélyesen üdvözölte a község nevében a megjelent vendégkórusokat.