besenyo51

Featured

Nőszövetségi lelkigyakorlat

A búzásbesenyői nőszövetség három tagja és a plébános részt vettek az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének tavaszi lelkigyakorlatos napjain.

Részletek a linkek alatt: https://romkat.ro/2018/04/18/az-erdelyi-noszovetsegek-lelkigyakorlata-zajlik-kolozsvaron/
és itt http://szabadsag.ro/-/katolikus-noszovetsegek-talalkozoja-kolozsvaron

IMG 0153 IMG 0154IMG 0155

Noszovetsegi lelkigyakorlat 2018 04 16 18

Featured

Katolikus egyházközség és hitélet Búzásbesenyőben

borito elsooldalAmi a miénk, azért meg kell dolgozni, szellemi, lelki, anyagi erőket kell befektetni s az elért eredményeknek közösen örülni. Ezt tapasztalom a búzásbesenyői római katolikus egyházközség életében, és ennek állít emléket e könyv, felölve a 120 éve momentumait a templomépítéstől, a plébánia önállósodásán keresztül, a templom bővítéséig. Az egyházközség történetét is felöleli, melyben igen nagy szerepe volt dr. Jakab Antal püspök úrnak, és hiteles képet nyújt napjainkig. Ez a könyv visszanéz, hogy előre mutasson, emel, hogy mélyítsen, lelkesít, hogy lüktessen. Emléket állít a püspökről, az itt szolgáló lelkipásztorokról, az egyháztanácsok tagjairól és mindazokról, akik lelkesedése és munkája folytán ma ez a közösség élheti életét.

A könyv megvásárolható a Búzásbesenyői Római Katolikus Plébánia Hivatalban, ára 25 ron.

Featured

A búzásbesenyői egyházközség Jakab Antal-díjat vett át

Dijatadas 5 Small 696x392

A Jakab Antal Keresztény Kör idén nyolcadik alkalommal adta át az évente legtöbb három papi és világi személynek vagy közösségnek adományozható Jakab Antal-emlékdíjat. A Kolozsi Tibor szobrászművész bronzplakett-alkotását, díszoklevelet és ötszáz euró ajándékot magában foglaló elismerést a Jakab Antal hivatalos búzásbesenyői kinevezésének (1966. október 8.) 51. évfordulójához kapcsolódóan, október 8-án vette át az idén hármas jubileumot: templomszentelésének 120., plébánialapításának 50., templombővítésének pedig 30. évfordulóját ünneplő búzásbesenyői római katolikus egyházközség.

Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, vasárnap a Vencser László és ifj. Czikó László által, tíz ministránsgyermek segítő közreműködésével bemutatott szentmise után a búzásbesenyői templomban fontos eseménynek lehettek tanúi a jelen lévő hívek: a plébániaközösség, s annak nevében ifj. Czikó László plébános átvette az idei Jakab Antal-díjat.

Featured

Meghívó Jakab Antal-emlékdíj átadásának ünnepségére

jakabantaldijA Jakab Antal Keresztény Kör szeretettel meghívja a Jakab Antal-emlékdíj 2017. évi átadásának ünnepségére, amelyet 2017. október 8-án, vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise után tartunk Búzásbesenyőben a római katolikus templomban (547554 Valea-Izvoarelor 49., Jud. Mureș)

A Jakab Antal Keresztény Kör 2017. évi kitüntetettje:
a templomszentelésének 120., plébánialapításának 50., templombővítésének pedig 30. évfordulóját ünneplő búzásbesenyői római katolikus egyházközség

A díjat átveszi: Ifj. Czikó László plébános (Búzásbesenyő)
Laudátor: Bakk Antal Pál történelemtanár (Búzásbesenyő)

A rendezvény fővédnöke: Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, a Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora
A díjat átadja:
Varga Gabriella újságíró, Jakab Antal püspök unokahúga (Budapest)
Ft. Dr. Vencser László volt gyulafehérvári teológiai tanár (Ausztria)
a Jakab Antal Keresztény Kör és a díj alapítói

Szeretettel várjuk a Kedves Érdeklődőket!

Featured

Készülődés a búcsúra

"Ezekben a napokban az egyházközség a templomszentelés, plébánialapítás és templomkorszerűsítés hármas jubileumának megünneplésére készül. Ifj. Czikó László plébános arról tájékoztatott, hogy a 120., 50. és 30. évfordulókat a templombúcsú napján, 2017. szeptember 14-én 12 órakor a Tamás József segédpüspök vezetésével bemutatott búcsús szentmise keretében ünneplik meg. Szentmise után Pál-Antal Sándor levéltáros, akadémikus bemutatja az alkalomra megjelenő, Katolikus egyházközség és hitélet Buzásbesenyőben című könyvet. Az eseményen közreműködik a helyi Gaudete ökumenikus vegyes kórus Szakács Zoltán karvezető irányításával.

Jakab Antal hivatalos buzásbesenyői kinevezésének (1966. október 8.) 51. évfordulójához kapcsolódóan, 2017. október 8-án pedig a Jakab Antal Keresztény Kör átadja – immár nyolcadik alkalommal – az idei Jakab Antal-emlékdíjat: az elismerést ezúttal a példamutató buzásbesenyői egyházközség veheti át, hármas jubileumi ünnepének méltó kiegészítéseként."

Lásd bővebben: http://www.keresztenyelet.hu/hirek/szazhusz-eves-buzasbesenyoi-templom-es-otveneves-plebania/

Featured

Ökumenikus Vakációs Bibliahét

bibliahet plakatÚjból megszerveztük 2017. augusztus 24-26. között az Ökumenikus Vakációs Bibliahetet. A 0-V. osztályos gyermekeknek "Hű-ha..." címmel Dániel és társainak Istenhez való hűségéről szóltak a tanítások, játékok, énekek, csoportfoglalkozások.

Néhány kép a programról

Featured

Nőszövetség alakulása

2017. június 18-án 13 taggal megalakult a Búzásbesenyő-i Római Katolikus Nőszövetség.

A Nőszövetség vezető tanácsa: Kardos Melinda elnök, Kádár (Samu) Katalin titkár, Kovács Jolán pénztáros, Béres Enikő liturgikus felelős, Kovács Piroska virrasztásszervező, Máté Mária énekvezető, Kádár Katalin a szentcsalád-járás szervezője, Czikó László, ifj. lelki vezető.

Feladataik közé tartozik: szentmiséken, ájtatosságokon imák, énekek vezetése; szentcsalád-járás szervezése virrasztások levezetése; ünnepekkor csomagok készítése a szegényeknek, nagycsaládosoknak; a templomi berendezések, kellékek rendben tartása, bővítése (pl. terítők varrása); kulturális tevékenységek szervezése, ünnepségeken a vendégfogadások lebonyolítása, stb.

A tagok kötelességei: legjobb tudásukkal részt venni a tevékenységekben, minden tagot és a véleményét tiszteletben tartani, a nőszövetség dolgait kizárólag a tagokkal megbeszélni. A vezetőségi tagok évente vegyenek részt az erdélyi nőszövetségi találkozókon.

Featured

Szent László csontereklye Búzásbesenyőben

2017. június 23.

  • 17,00 az csontereklye fogadása, elhelyezése a templomban.
  • 17,15 Szent László ájtatosság, litánia Szent Lászlóról, énekek, Jézus Szíve litánia, stb., személyes tiszteletadás az ereklyének (alatta Szent László énekek, imák!)
  • 18,00 Szentmise Szent Lászlóról (jún. 27.) és Jézus Szívéről (jún. 23.), prédikál Ft. Czikó László, ifj. helyi plébános
  • 19,00 Ft. Darvas-Kozma József: Vetítéses előadás Szent Lászlóról és a csontereklyéjéről (power point!)
  • 20,00 befejezés, az ereklye búcsúztatása és átszállítása Marosvásárhely Belvárosba.
Featured

Az ökumenikus imahét programja 2015. január 19-24.

 

Hétfő: Dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkész, volt püspökhelyettes

Kedd: Orosz Gusztáv, hagymásbodoni ref. Lelkipásztor

Szerda: Simon Levente Zsolt, ref. lelkész (a helyi róm. kat. templomban)

Csütörtök: Gherman Vasile, helyi ortodox pap

Péntek: Czikó László, plébános (Szakács Zoltán együttese zenél)

Szombat: Adorján István, káposztásszentmiklósi ref lelkész (60 tagú hangszeres gyerek és felnőttkórus énekel, műfajuk: dicsőités)

Szeretettel várunk este 18 órára, hogy közösen imádkozzunk közösségünkért!

 

Featured

III. Adventi Kórustalálkozó

korustalalkozo 2014"Kiálts az Ég Urának, te Föld énekelj!
Zengj dicsőséget a Fenségesnek!"

III. Adventi Kórustalálkozó Búzásbesenyőben.

Fellépnek:

  • Búzásbesenyő - Kerelőszentpáli Gaudete Vegyeskar. Vezényel: Szakács Zoltán karnagy
  • Tordaszentmihályi Vegyes Dalkör. Vezényel: Szabó Zsombor karnagy
  • Evangéliumi Vegyeskar, Marosvásárhelyi Kistemplom. Vezényel: Szatmári Ildikó karnagy
  • Reménység Kórus, Marosszentgyörgy. Vezényel: Szász Emese karnagy
  • Nagy István Ifjúsági Vegyeskar Marosvásárhely. Vezényel: Kovács András karnagy

Helyszín: Római Katolikus Templom - Búzásbesenyő
Időpont: December 14, Vasárnap, 16:00 óra

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!