besenyo51

Levéltár

  388. BÚZÁSBESENYŐ PLÉBÁNIA LEVÉLTÁRA 1835-1996
  a. Anyakönyvek
  b. Helyi lelkészségi/plébániai iktatott iratok 1966-1990
1. doboz (0,12 ifm) 1966-1976  
2. doboz (0,12 ifm) 1977-1990  
  c. Gazdasági iratok 1835-1996
1. doboz (0,13 ifm) Gazdasági iratok: alapítványok, szerződések, stb. 1835-1922
Vagyonleltárak 1860, 1881, 1906, 1908, 1911, 1924, 1933, 1941, 1946, 1967, 1976
Vagyonkimutatások 1912-1937,1946-1948
Kataszteri birtokív 1910
A templom és az iskola építésének, javításának iratai 1892-1970
A plébániaépület vásárlásának iratai 1964-1968
Pénztárnaplók 1945-1970,1971-1978,1978-1982,1982-1984,1984-1986,1987-1996
Kepelajstrom 1947,1957
Kepekönyv 1965-1976
Törzskönyv 1967-1977
2. doboz (0,12 ifm) Egyházi járulékok nyilvántartása (2 kötet) 1977-1986
Költségvetések, zárszámadások 1969-1976,1985-1993
Bevételek és kiadások osztályozó naplója 1966-1983
Kiadások osztályozó naplója 1983-1986
Bevételek osztályozó naplója 1983-1990
Nyugták, fizetési utalványok 1966-1968
3. doboz (0,12 ifm) Nyugták, fizetési utalványok 1969-1975
  d. Kötetek 1946-1977
1. doboz (0,04 ifm) Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyvek 1946-1977
  e. Vegyes, tematikusan kezelt iratok 1958-1983
1. doboz (0,01 ifm) Zsók Ferenc (1917-2004) plébános személyes levelei 1974-1977
Vegyes jegyzetek 1958-1983
     
Összesen: 0,66 ifm 1 darab nagy doboz  
  6 darab kis doboz  

 

Az anyagok megtalálhatók a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia gyűjtőlevéltárában.

http://leveltar.romkat.ro 

Orgona

Új orgonánk adatai

Építési év 1970, utolsó helye: Furpach DE, St. Josef róm. kat. templom, Saarland.

Manuál 1.

Függesztett Pedál

Regiszterek:

  • Gedackt 8 basszus fából Diskant fémből és födött
  • Principal 4 nyitott fém
  • Rohrflöte 4 födött fém
  • Salicett 2 fém nyitott
  • Mixtura 4 soros fém nyitott

C-g3 Manuál

C-f1 Pedál

Regiszter osztás basszus diszkant,

Hangolás 438 Hz 10 C fokon

Sípok száma 448, legkisebb 16 mm legnagyobb 1, 3 méter

Homlokzatban: Principal és Gedacht

A plébánia

buzasbesenyo templomBúzásbesenyő kialakulásának pontos folyamát nem ismerjük. Neve a besenyőkhöz kapcsolja. 11–12. századi település lehet. Bizonyos, hogy a neve, Besenen, először egy 1349. július 8-én kelt oklevélben jelent meg. A 18. század elején megjelent a ma is használt előneve, a Búzás jelző. Középkori templomáról nincs adat. 1724-ben a katolikusok azon a címen kísérelték meg visszaszerezni a templomot, hogy egykor katolikus volt. 1724-ben vissza is foglalták, de hét nappal később a reformátusok fegyveresen újra visszaszerezték. Három nap elteltével újra a katolikusoké lett, de a gubernium a reformátusok javára döntött, és azóta is az övék. A katolikusok 1785-ben kis fakápolnát építettek Horváth Miklós birtokán, Szent Kereszt tiszteletére. 1892-ben Veress Lajos kerelőszentpáli plébános azt írta Lönhárt Ferenc püspöknek, hogy a kápolnát az ige tartja. 1897. október 24-én Kovács Ferenc apát-főesperes felszentelte az újjáépített templomot és az iskolát. 1976-ban, Petres Károly plébánossága idejében, szép, nagy templommá bővítették a hívek számára már kicsiny templomot. 1965-ig Kerelőszentpál filiája volt. 1968-ban önálló plébániává szerveződött dr. Jakab Antal szervezésében.

Örökös szentségimádási nap: december 06.
Szentmisék: kedd-szombat nyáron 18 órakor, télen 17 órakor, vasárnap 11 órakor.